Subscribe Now

Trending News

Inteligentna Automatyzacja: co to jest i jak pomaga firmom w cyfrowej transformacji

All
Business
Technology

Inteligentna Automatyzacja to dziś jeden z najpopularniejszych tematów wśród firm, które stanęły przed wyzwaniami cyfrowej transformacji. Katalizatorem tak nagłego zainteresowania okazała się pandemia COVID-19, która dotknęła niemal każdą sferę życia i działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa stawiają na technologie automatyzujące, by nie pozostać w tyle za konkurencją. Czym jest zatem Inteligentna Automatyzacja i co zyska organizacja dzięki jej wdrożeniu – o tym przeczytasz w…

Intelligent Automation: what it is and how it helps businesses with digital transformation

All
Business
Technology

Today, Intelligent Automation is one of the most popular topics among companies that have faced the challenge of digital transformation. The catalyst for such a sudden interest was the COVID-19 pandemic, which affected almost every sphere of life and business activity. Enterprises focus on automation technologies for not staying behind the competition. So what is Intelligent Automation and what will the organization…

show more

Subscribe us

We won’t send you spam! It’s 100% free!
Thank you for subscribing 🙂
Inteligentna Automatyzacja: co to jest i jak pomaga firmom w cyfrowej transformacji

Inteligentna Automatyzacja to dziś jeden z najpopularniejszych tematów wśród firm, które stanęły przed wyzwaniami cyfrowej transformacji. Katalizatorem tak nagłego zainteresowania okazała się pandemia COVID-19, która dotknęła niemal każdą sferę życia...

Intelligent Automation: what it is and how it helps businesses with digital transformation

Today, Intelligent Automation is one of the most popular topics among companies that have faced the challenge of digital transformation. The catalyst for such a sudden interest was the COVID-19...

AI Weekly #8: AI Tool turns blurry, pixelated images into HD photos in seconds

In the past, methods of scaling an image in its quality could improve it only up to eight times. But researchers from Duke University, a private university in Durham, North...

Jak przewidzieć rozwój pandemii SARS-CoV-2 w Polsce przy pomocy modeli matematycznych i uczenia maszynowego?

W dobie pandemii koronawirusa mamy do czynienia z życiem w wysokiej niepewności i z bardzo niejasną wizją tego, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Ze względu na duże...

Alphamoon review
Alphamoon Gains 5-Star Rating on Clutch for a Recent Software Development Project

The quality of the software is the top priority during the entire project life cycle. From its inception to execution, both the developer and the client need to consider every...

Jak przewidzieć rozwój pandemii SARS-CoV-2 w Polsce przy pomocy modeli matematycznych i uczenia maszynowego?

W dobie pandemii koronawirusa mamy do czynienia z życiem w wysokiej niepewności i z bardzo niejasną wizją tego, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Ze względu na duże...

How to predict the future of SARS-CoV-2 pandemic in Poland with mathematical models and machine learning?

In the age of the coronavirus pandemic, we are dealing with uncertainty and with a very vague vision of what will happen in the near future. Due...

How an automotive company increased its operational efficiency with an AI-powered production scheduling tool

Our client is a multinational manufacturing company headquartered in Sweden. To help the company increase its operation efficiency and reduce costs of manual work, we created a system for automatic...