Inteligentna Automatyzacja to dziś jeden z najpopularniejszych tematów wśród firm, które stanęły przed wyzwaniami cyfrowej transformacji. Katalizatorem tak nagłego zainteresowania okazała się pandemia COVID-19, która dotknęła niemal każdą sferę życia i działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa stawiają na technologie automatyzujące, by nie pozostać w tyle za konkurencją. Czym jest zatem Inteligentna Automatyzacja i co zyska organizacja dzięki jej wdrożeniu – o tym przeczytasz w naszym artykule. 

SPIS TREŚCI

Dlaczego warto poznać zagadnienia Inteligentnej Automatyzacji? 

Na powyższe pytanie odpowiadają analitycy z Gartner Group, którzy określili obecnie panujące trendy w zakresie technologii związanych z automatyzacją. Szacują oni, że aż 90% dużych przedsiębiorstw użyje automatyzacji do końca 2022 roku. Ponadto, do końca 2021 roku zostanie “zatrudnionych” aż 4 miliony robotów wykonujących rutynowe zadania w firmach na całym świecie.

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że nie odczuwamy potrzeby podążania za innowacją i nie zauważamy braków w działaniu przedsiębiorstwa, to warto zdać sobie sprawę z ukrytych możliwości rozwoju firmy.

Przykład? Aż 70-90% procesów finansowych i księgowych ma potencjał do automatyzacji, a firmy automatyzują obecnie około 4%.

Z kolei specjaliści z Everest Group zbadali oczekiwania wobec automatyzacji. Obecnie oczekujemy przede wszystkim zwiększenia produktywności i ograniczenia kosztów. Istotna jest również poprawa obsługi i doświadczeń klienta, a także zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

 Z powodu pandemii koronawirusa automatyzacja stała się głównym przedmiotem zainteresowania wielu organizacji. Przedsiębiorcy oczekują od niej obecnie przede wszystkim zwiększenia produktywności i ograniczenia kosztów, ale też poprawy obsługi i jakości doświadczeń klientów. Źródło: Everest Group, 2020.

Z powodu pandemii koronawirusa automatyzacja stała się głównym przedmiotem zainteresowania wielu organizacji. Przedsiębiorcy oczekują od niej obecnie przede wszystkim zwiększenia produktywności i ograniczenia kosztów, ale też poprawy obsługi i jakości doświadczeń klientów.
Źródło: Everest Group, https://www.everestgrp.com/tag/intelligent-automation.

Czym jest RPA, AI i jak pojęcia te łączą się z Inteligentną Automatyzacją?

Automatyzacja nie jest jednak pojęciem nowym – co najmniej od kilku lat zdobywa ona uznanie firm na całym świecie – głównie pod hasłem RPA, czyli Robotic Process Automation.

RPA to technologia automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotów symulujących pracę człowieka. Jest to oprogramowanie składające się z zestawu algorytmów, które wykonują określone czynności i integrują różne systemy. 

Celem RPA jest automatyzacja wykonywania powtarzalnych, monotonnych czynności takich jak kopiowanie i pobieranie danych, generowanie raportów czy obsługa reklamacji. Na przykład, to dzięki RPA klienci zostaną automatycznie poinformowani o przyjęciu ich skargi, a jednocześnie system do zarządzania reklamacjami zaciągnie ze zgłoszeń informacje konieczne do obsłużenia klientów. 

Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence) to zaś technologia, która naśladuje człowieka w sposób inteligentny. Nie tylko wykonuje powtarzalne czynności, zbiera dane i je przetwarza, ale też uczy się i nabiera doświadczenia, aby ostatecznie jak najbardziej poprawić swoje działanie. AI to zbiór technik, wśród których możemy wyróżnić: 

  • rozpoznawanie obrazów,
  • rozpoznawanie mowy,
  • przetwarzanie języka naturalnego,
  • uczenie maszynowe,
  • systemy eksperckie,
  • planowanie i optymalizację.

Czym jest w takim razie Inteligentna Automatyzacja? Inteligentna Automatyzacja jest połączeniem RPA i AI. Technologie te uzupełniają się nawzajem, tworząc zupełnie nową jakość w procesach automatyzacyjnych. 

RPA and AI

Inteligentna Automatyzacja stanowi połączenie RPA (ang. Robotic Process Automation) i sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence). Wykonuje ona zadania o wyższej złożoności niż w przypadku samego RPA, a także ma zdolność do samodzielnego uczenia się.
Źródło: Softweb Solutions, https://www.softwebsolutions.com/resources/implementing-intelligent-automation.html.

To dzięki sztucznej inteligencji RPA jest zdolne do wykonywania zadań o większej złożoności. Dla przykładu: w wypadku obsługiwania reklamacji samo RPA było zdolne do informowania klientów o przyjętych reklamacjach oraz pobierania z nich danych. W połączeniu z AI możliwa będzie nawet automatyzacja rozpatrywania reklamacji – system zrozumie, czego dotyczy skarga i będzie umiał się do niej odnieść.

Przewagi Inteligentnej Automatyzacji nad RPA

Robotic Process Automation bazuje na sztywnych regułach i schematach. Dzięki zastosowaniu RPA bez problemu przeanalizujemy ustrukturyzowane dane z formularzy lub tabel, przeczytamy treści na ekranie oraz będziemy naśladować powtarzalne zadania i czynności. 

RPA to automatyzacja jedynie powtarzalnych procesów. Inteligentna Automatyzacja dzięki elementom sztucznej inteligencji daje zdecydowanie więcej możliwości w zakresie automatyzacji. Robot, poza powtarzaniem monotonnych czynności, może przejąć również funkcje myślącego człowieka – interpretację danych, a nawet podejmowanie decyzji. 

Wszystko dzięki temu, że Inteligentna Automatyzacja obejmuje również przetwarzanie i generowanie języka naturalnego. Nie tylko naśladuje czynności i uczy się na podstawie obserwacji, ale także wnioskuje na podstawie danych. 

Inteligentna Automatyzacja jest również elastyczna i niewrażliwa na sposób przyjmowania danych – nie ma znaczenia, czy dane są ustrukturyzowane i jakiego są typu. Jest w stanie integrować się ze źródłami informacji, co daje wiele nowych możliwości na wykorzystanie jej pełnego potencjału. 

Differences between RPA and IA

Inteligentna Automatyzacja ma wiele przewag nad Robotic Process Automation. RPA automatyzuje jedynie powtarzalne procesy, a IA przejmuje funkcje myślącego człowieka – interpretację danych, a nawet podejmowanie decyzji. W przeciwieństwie do RPA, które bazuje na sztywnych regułach, Inteligentna Automatyzacja jest elastyczna i przetwarza nieustrukturyzowane dane, a nawet integruje się ze źródłami informacji.
Źródło: Materiały własne Alphamoon.

Korzyści z zastosowania Inteligentnej Automatyzacji w przedsiębiorstwie

Inteligentna Automatyzacja eliminuje wiele problemów związanych z pracą człowieka, np. typowe błędy i pomyłki. Przy pracy robota nie ma na nie miejsca. Oprócz redukcji błędów zadania są wykonywane wzorowo i spójnie, a przede wszystkim o wiele szybciej. 

Inwestując w robota, korzystamy też z jego ciągłej dostępności, ponieważ działa dla nas 24/7. 

Elastyczność Inteligentnej Automatyzacji przyczynia się do skalowalności procesów, dzięki czemu możliwe jest poszerzanie automatyzacji na kolejne obszary w przedsiębiorstwie w mało skomplikowany sposób. 

Wszystko to przekłada się zaś na zredukowanie kosztów nawet o 80%.

Przyszłość Inteligentnej Automatyzacji

Inteligentna Automatyzacja znajduje coraz więcej zastosowań. Sprawdza się zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo jej zastosowania znajdziemy w praktycznie każdej branży, niezależnie od tego, czy szukamy rozwiązań dla z zakresu finansów, produkcji czy medycyny.

Automation in industries and sectors

Inteligentna Automatyzacja znajduje zastosowanie w wielu branżach i sektorach, rozpoczynając od branży finansowej, a kończąc na medycynie czy produkcji. Mnogość zastosowań Inteligentnej Automatyzacji  stale się powiększa ze względu na jej zdolność do uczenia się, a więc obejmowania swoim zasięgiem wielu różnych procesów.
Źródło: Avasant, Intelligent Automation Use Cases, https://avasant.com/report/intelligent-automation-use-cases.

Z uwagi na mnogość zastosowań oraz coraz większy postęp technologiczny, automatyzacja i robotyzacja jest nieunikniona. Jesteśmy świadkami transformacji i warto zdać sobie z tego sprawę, aby podążać właśnie w tym kierunku. 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak platforma Inteligentnej Automatyzacji działa w praktyce, umów się na nasze DEMO! Pokażemy Ci, jak szybko wdrożyć system o 96% skuteczności, który zautomatyzuje około 80% powtarzalnych czynności w twojej organizacji.