Subscribe Now

Trending News

Inteligentna Automatyzacja: jak ją wdrożyć w organizacji. Przewodnik krok po kroku

All
Business
Technology
Intelligent Automation is the future of business world.

Inteligentna Automatyzacja procesów biznesowych cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw z wielu sektorów. Firmy zdają sobie sprawę, że robotyzacja wsparta AI jest nieunikniona. Jednak wdrożenie Inteligentnej Automatyzacji wiąże się z wielkimi zmianami i dla wielu organizacji jest to przeważnie krok w nieznane. W tym artykule pokażemy, jak rozpocząć wdrożenie Inteligentnej Automatyzacji w przedsiębiorstwie, jakie czyhają na nas wyzwania i jak się…

Intelligent Automation: how to implement it in your organization. Step by step guide

All
Business
Technology
Intelligent Automation is the future of business world.

Intelligent Automation of business processes is becoming more and more popular among companies from many sectors. Business is realizing that AI-assisted robotization is inevitable. However, the implementation of Intelligent Automation is associated with great changes and for many organizations it is usually a step into the unknown. In this article, we will show you how to start implementing Intelligent Automation in your…

Inteligentna Automatyzacja: co to jest i jak pomaga firmom w cyfrowej transformacji

All
Business
Technology

Inteligentna Automatyzacja to dziś jeden z najpopularniejszych tematów wśród firm, które stanęły przed wyzwaniami cyfrowej transformacji. Katalizatorem tak nagłego zainteresowania okazała się pandemia COVID-19, która dotknęła niemal każdą sferę życia i działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa stawiają na technologie automatyzujące, by nie pozostać w tyle za konkurencją. Czym jest zatem Inteligentna Automatyzacja i co zyska organizacja dzięki jej wdrożeniu – o tym przeczytasz w…

Intelligent Automation: what it is and how it helps businesses with digital transformation

All
Business
Technology

Today, Intelligent Automation is one of the most popular topics among companies that have faced the challenge of digital transformation. The catalyst for such a sudden interest was the COVID-19 pandemic, which affected almost every sphere of life and business activity. Enterprises focus on automation technologies for not staying behind the competition. So what is Intelligent Automation and what will the organization…

Jak przewidzieć rozwój pandemii SARS-CoV-2 w Polsce przy pomocy modeli matematycznych i uczenia maszynowego?

All
Our Projects
Technology

[english version] W dobie pandemii koronawirusa mamy do czynienia z życiem w wysokiej niepewności i z bardzo niejasną wizją tego, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Ze względu na duże tempo rozprzestrzenianie się wirusa i wysoką śmiertelność wśród osób starszych, rząd w Polsce dość szybko podjął decyzję o restrykcyjnym lockdownie, zamykając szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, miejsca kultury, puby i restauracje, a…

How to predict the future of SARS-CoV-2 pandemic in Poland with mathematical models and machine learning?

All
Our Projects
Technology

[wersja po polsku] In the age of the coronavirus pandemic, we are dealing with uncertainty and with a very vague vision of what will happen in the near future. Due to the fast spread of the virus and high mortality among older people, the government in Poland quite quickly decided to implement restrictive lockdowns, closing schools, kindergartens and universities, cultural places, pubs,…

AI Weekly #3: AI system detects coronavirus with 96% accuracy in seconds

AI Weekly
Technology

The ongoing coronavirus epidemic propelled the need to combat the spread to the highest priority, as more and more countries fell victim to the virus. Different measures were taken to halt the spread, but detecting an ill person is still posing a challenge. With a new development in AI, however, a much faster way of diagnosing the infection has been made and…

AI Weekly #2: Deep Reinforcement Learning-Machine solves the Rubik’s Cube

AI Weekly
Technology

Solving complex problems with minimal human interference has been sought after, especially in the age where a lot of work is digitalized. Companies are turning to AI and Deep Learning for managing workflow, but let’s step outside the work area for a while. In recent years, deep reinforcement learning algorithms coupled with self-play have attained superior abilities in games such as Go,…

AI Weekly #1: Reformer – the Transformer’s successor in NLP

AI Weekly
Technology

  NLP programming is constantly evolving. This is evident by the fact that just recently, Google AI released the Reformer – a new Natural Language Processing model. Reformer is based off of Transformer, and can be considered a big improvement. A little background: Google AI released Transformer back in 2017, and was already revolutionary. It was a big step towards large language…