Subscribe Now

Trending News

Jak przewidzieć rozwój pandemii SARS-CoV-2 w Polsce przy pomocy modeli matematycznych i uczenia maszynowego?

All
Our Projects
Technology

[english version] W dobie pandemii koronawirusa mamy do czynienia z życiem w wysokiej niepewności i z bardzo niejasną wizją tego, co stanie się w niedalekiej przyszłości. Ze względu na duże tempo rozprzestrzenianie się wirusa i wysoką śmiertelność wśród osób starszych, rząd w Polsce dość szybko podjął decyzję o restrykcyjnym lockdownie, zamykając szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe, miejsca kultury, puby i restauracje, a…

How to predict the future of SARS-CoV-2 pandemic in Poland with mathematical models and machine learning?

All
Our Projects
Technology

[wersja po polsku] In the age of the coronavirus pandemic, we are dealing with uncertainty and with a very vague vision of what will happen in the near future. Due to the fast spread of the virus and high mortality among older people, the government in Poland quite quickly decided to implement restrictive lockdowns, closing schools, kindergartens and universities, cultural places, pubs,…