Automatyzacja akt osobowych

w Twojej firmie

Inteligentna e-Teczka Alphamoon usprawnia obsługę dokumentacji pracowniczej dzięki automatycznej klasyfikacji i eksporcie danych z dokumentów.

automatyczna e-Teczka

Zaufali nam

Archiwum dokumentów wsparte sztuczną inteligencją

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników generuje dziesiątki, setki, a nawet tysiące różnych rodzajów dokumentów miesięcznie.

Inteligentna e-Teczka Alphamoon przetwarza dowolne dokumenty pracownicze, automatycznie zidentyfikuje je spośród ponad 160 typów oraz wyeksportuje dane, których potrzebujesz.

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z najlepszymi standardami bezpieczeństwa w chmurze Microsoft Azure na terenie Unii Europejskiej. 

Chcesz zacząć już teraz? Skontaktuj się z nami.

Integracja z Twoim systemem kadrowym 

Inteligentna E-teczka pozwala na integrację z najbardziej popularnymi systemami kadrowymi, które są wyposażone w API. To rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć oszczędności i uwolnić zasoby zarówno w małym przedsiębiorstwie, jak i firmie zatrudniającej tysiące pracowników.

integracja z systemem
kategoryzacja

Sprawniejsze zarządzanie dokumentami pracowniczymi

Każdy pracownik generuje wiele różnorodnych dokumentów w trakcie stażu. Inteligentna E-teczka automatycznie przypisuje dokumenty kadrowe do określonej sekcji – A,B,C,D, lub E – a także opisuje typ dokumentów oraz wyciąga z nich dane. To gwarancja zaoszczędzonego czasu.


Certyfikowane bezpieczeństwo danych

Alphamoon posiada certyfikat ISO 27001, który określa najwyższy standard przetwarzania i przechowywania danych. System Alphamoon to gwarancja najlepszej technologii, którą doceni każdy zespół kadrowy.
ISO

Porozmawiaj z naszym ekspertem już teraz.

Inteligentna e-Teczka

1.20 PLN

maksymalny koszt przetworzenia strony

3x

oszczędność względem manualnej pracy

10 s.

czas procesowania 1 strony

FAQ

Dowiedz się więcej o usłudze e-Teczki.


Blank - do not use
Jakie dokumenty mogą być obsłużone w ramach inteligentnej e-Teczki?

Inteligentna e-Teczka pozwala kategoryzować i przetwarzać dowolne dokumenty z teczek pracowniczych. Pośród rodzajów dokumentów znajdują się dokumenty rekrutacyjne (skierowania na badania, akty urodzenia, kwestionariusze osobowe, świadectwa pracy, potwierdzenia kwalifikacji i inne), dokumenty dot. bieżącego zatrudnienia (umowy, aneksy umów, wnioski urlopowe, ewidencja czasu pracy i inne), oraz pozostałe dokumenty pracownicze (np. wniosek o rozwiązanie umowy).

Jakie są etapy wdrażania automatycznej e-Teczki?

Pełen proces automatyzowania e-Teczki składa się z kilku kroków. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre kroki mogą być pominięte w zależności od konkretnego przypadku.

  1. Skanowanie dokumentów – etap kluczowy dla firm posiadających archiwum fizycznych dokumentów.
  2. Automatyczna kategoryzacja – zdigitalizowane dokumenty są przetwarzane przez Alphamoon i przydzielane do konkretnej kategorii. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi dokumenty pracownicze mogą być podzielone na sekcje A, B, C, D i E. Kategorie mogą być jednak dopasowane do Twoich potrzeb.
  3. Automatyczne wyciągnięcie danych – Alphamoon identyfikuje konkretne informacje z dokumentu, takie jak imię, nazwisko, data utworzenia dokumentu, numer ID pracownika, PESEL oraz wiele innych. Dane mogą być doprecyzowane przez użytkownika.
  4. Dodanie podpisu kwalifikowanego
  5. Umieszczenie dokumentu w repozytorium dokumentów w chmurze

Cały cykl jest powtarzalnym procesem dla wszystkich nowych dokumentów.

Czy inteligentna e-Teczka może być wdrożona w każdej firmie?

Tak – rozwiązanie Alphamoon jest dopasowane do potrzeb zarówno większych firm jak i małych przedsiębiorstw. Sprawniejsza obsługa teczek pracowniczych pozwala osiągnąć szereg korzyści: od niższych kosztów utrzymania dokumentów, poprzez redukcję błędów w przetwarzaniu dokumentów, a skończywszy na sprawniejszej pracy zespołów HR-owych lub osób opiekujących się obszarem dokumentacji pracowniczej.